THÔNG BÁO MỘT SỐ THAY ĐỔI VỀ HỌC PHÍ VÀ THI SÁT HẠCH CÁC HẠNG BẰNG LÁI XE B1, B2

 

Từ ngày 15/06/2022, Trung tâm Dạy nghề, Đào tạo và Sát hạch lái xe thuộc Học viện Cảnh sát Nhân dân thông báo một số thay đổi như sau:

  1. Chương trình học:

Áp dụng thông tư mới về chương trình dạy và học lái xe ô tô của Bộ GTVT, một số nội dung học được điều chỉnh thay đổi thời gian học. Cụ thể, giảm thời gian học thực hành trên sân và tăng thời gian học lái xe trên đường giao thông:

  Nội dung học Thời gian học trước 15/6/2022 Thời gian học từ 15/6/2022
Trường hợp học lái xe ô tô hạng B1 (xe số tự động) Thực hành trên sân tập lái 45 giờ 41 giờ
Thực hành trên đường giao thông 20 giờ 24 giờ
Trường hợp học lái xe ô tô hạng B2

(xe số sàn)

Thực hành trên sân tập lái 45 giờ 41 giờ
Thực hành trên đường giao thông 36 giờ 40 giờ

 

Bên cạnh đó, theo quy định mới của Bộ GTVT, các trung tâm dạy học lái xe phải sử dụng thiết bị giám sát hành trình để theo dõi quá trình học tập của học viên. Theo đó, học viên cần phải tham gia đủ số giờ dạy học mới được tham gia kỳ thi sát hạch.

2. Nội dung thi:

Theo thông báo trước đó, Quy định về việc đưa nội dung lái xe trên thiết bị mô phỏng vào chương trình đào tạo và thi sát hạch. Cụ thể, Thông tư 38/2019/TT-BGTVT nêu rõ: “Kể từ ngày 1/1/2021, tất cả các trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe ô tô phải thêm nội dung đào tạo lái xe trên thiết bị mô phỏng vào chương trình đào tạo”.

  Thời gian học trước 15/6/2022 Thời gian học từ 15/6/2022
Trường hợp học lái xe ô tô hạng B1 (xe số tự động) 1. Bài thi Luật
2. Bài thi sa hình
3. Bài thi đường trường

* Nếu không may thi trượt, bạn sẽ phải đăng ký thi lại trong các trường hợp:
– Học viên trượt phần thi lý thuyết thì sẽ dừng phần thi sát hạch GPLX luôn. Sau đó chờ đăng ký và thi lại ở lần sau
– Nếu học viên thi đỗ phần thi lý thuyết mà trượt thực hành thì lần thi tới sẽ không phải thi lại phần thi lý thuyết nữa mà được thi thực hành ngay do kết quả thi sẽ được bảo lưu trong 1 năm.
– Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (trong hình và trên đường): được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe.

1. Sát hạch lý thuyết
2. Thi phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông
3. Thực hành lái xe sa hình
4. Thực hành lái xe đường đường

* Nếu không may thi trượt, bạn sẽ phải đăng ký thi lại trong các trường hợp:
– Không đạt lý thuyết: dừng bài thi sát hạch GPLX.
– Không đạt nội dung lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng: không được thi bài sa hình và dừng bài thi sát hạch GPLX.
– Không đạt nội dung thi sa hình: không được thi sát hạch lái xe trên đường và dừng bài thi sát hạch GPLX.
– Đạt nội dung lý thuyết, phần mềm mô phỏng, thực hành trong hình nhưng không đạt nội dung lái xe trên đường: được bảo lưu kết quả trong vòng 1 năm.
– Đạt cả lý thuyết, lái ô tô bằng phần mềm mô phỏng và thực hành lái xe (sa hình và đường trường): được công nhận trúng tuyển và cấp bằng lái xe.

Trường hợp học lái xe ô tô  hạng B2

( xe số sàn)

 

Theo thông tư mới quy định về nội dung thi sát hạch, từ 15/06/2022, những khóa học được mở sẽ tham gia kỳ thi sát hạch có thêm phần thi mô phỏng các tình huống giao thông. Phần thi được diễn ra sau bài thi Luật (bài thi Lý thuyết) đạt. Thí sinh đạt bài thi Luật nhưng không đạt bài thi mô phỏng sẽ dừng bài thi sát hạch, thí sinh sẽ chờ và đăng ký và thi lại vào lần sau.

3. Học phí:

Phần thay đổi nhiều học viên quan tâm nhất đó là học phí tăng như thế nào khi áp dụng thông tư mới từ ngày 15/06/2022

  Thời gian học trước 15/6/2022 Thời gian học từ 15/6/2022
Trường hợp học lái xe ô tô hạng B1 (xe số tự động) 8.000.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ
Trường hợp học lái xe ô tô  hạng B2 (xe số sàn) 8.000.000 VNĐ 13.000.000 VNĐ

 

Cùng với sự thay đổi về chương trình dạy và học, nội dung thi, thì học phí cũng có sự thay đổi đáng kể. Học phí cả 2 hạng B1 và B2 đã tăng từ 8.000.000 VNĐ lên 13.000.000 VNĐ. Mức giá này khá hợp lý và ổn định đối với học viên.

 

 

Bài viết liên quan
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090