THÔNG BÁO:

Học sinh các khóa lớp:

  • B1 K126,
  • B2 K242,
  • C K170 và vắng các khoá:

– Kiểm tra chứng chỉ : 7h00 ngày 10/11/2022

– Dự kiến thi sát hạch: 25/11/2022.

Ghi chú: Học sinh phải đủ số km và thời gian học giám sát hành trình thì mới được kiểm tra chứng chỉ và thi sát hạch.

Bài viết liên quan
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090