Bài 1: Xuất phát

Lưu ý các lỗi bị trừ điểm trong bài thi xuất phát

 1. Trừ 5 điểm: Khi không thắt dây an toàn
 2. Trừ 5 điểm: Khi không bật đèn xi nhan trái lúc xuất phát
 3. Trừ 5 điểm: Khi không tắt đèn xi nhan trái lúc đi qua vạch xuất phát khoảng 5m (xe xanh trên xe tắt)
 4. Trừ 5 điểm: Khi không bật và tắt xi nhan trái đúng lúc
 5. Trừ 5 điểm: Khi đã có lệnh xuất phát mà không đi qua vạch xuất phát trên 20 giây
 6. Trừ 5 điểm/1 lần: Khi để xe chết máy
 7. Trừ 5 điểm: Khi để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/ phút
 8. Trừ 5 điểm: Khi lái xe sai tốc độ như quy định trên.

Trường hợp bị loại khỏi trường thi trong bài thi xuất phát: Kể từ khi có lệnh xuất phát sau 10 giây bạn vẫn chưa cho xe vượt qua khỏi vạch xuất phát

Bài 2: Dừng xe nhường đường cho người đi bộ

 1. Trừ 5 điểm: Khi không dừng ở vạch dừng đúng theo quy định
 2. Trừ 5 điểm: Khi dừng xe ở khoảng cách từ thanh cản phía trước ô tô đến vạch dừng lớn hơn 500mm
 3. Trừ 5 điểm: Khi dừng xe quá vạch dừng quy định
 4. Trừ 5 điểm: Khi xe không hoạt động liên tục, để xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 5. Trừ 5 điểm: Khi để tốc độ động cơ vượt quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 6. Trừ 1 điểm: Khi lái xe quá tốc độ cho phép theo quy định luật giao thông đường bộ, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm
 7. Trừ 1 điểm: Khi tổng số thời gian thực hiện bài thi sát hạch quá quy định, cứ 3 giây sẽ bị trừ đi 1 điểm

Trường hợp bị truất quyền sát hạch

 • Quá 30 giây mà xe của bạn vẫn chưa xuất phát
 • Lái xe không đúng, lên vỉa hè
 • Gây tai nạn khi thực hành
 • Dưới 80 điểm sát hạch lái xe ô tô

Bài 3: Dừng xe và khởi hành ngang dốc (Đề pa ngang dốc)

Lưu ý các lỗi bị trừ điểm trong bài thi dừng xe và khởi hành ngang dốc

 1. Trừ 5 điểm: Khi dừng xe chưa đến vạch dừng ở vị trí quy định
 2. Trừ 5 điểm: Khi để xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 3. Trừ 5 điểm: Khi để tốc độ động cơ vượt quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 4. Trừ 1 điểm: Khi lái xe vượt quá tốc độ cho phép, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm
 5. Trừ 1 điểm: Khi tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện vượt quá quy định, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm

Trường hợp bị truất quyền sát hạch

  • Không dừng xe ở vạch dừng theo quy định
  • Dừng xe vượt quá với vị trí quy định
  • Xe bị tụt dốc quá 500mm kể từ khi dừng xe
  • Quá 30 giây không khởi hành xe qua vạch dừng
  • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn
  • Điểm sát hạch thấp hơn 80 điểm.

Bài 4: Qua vệt bánh xe và đường hẹp vuông góc (Kỹ thuật lái xe qua hàng đinh)

 1. Trừ 5 điểm: Khi thời gian thực hiện bài thi sát hạch quá 2 phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 2. Trừ 5 điểm: Khi bánh xe đè vào vạch hình sát hạch, mỗi lần trừ 5 điểm
 3. Trừ 5 điểm: Khi bánh xe đè vào vạch hình sát, cứ 5 giây bị trừ 5 điểm
 4. Trừ 5 điểm: Xe bị chết máy, mỗi lần trừ 5 điểm
 5. Trừ 5 điểm: Khi để tốc độ động cơ vượt quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 6. Trừ 1 điểm: Khi chạy xe quá tốc độ quy định, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm
 7. Trừ 1 điểm: Khi tổng số thời gian đến bài thi sát hạch đang thực hiện vượt quá quy định, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm.

Trường hợp bị truất quyền thi sát hạch

 • Không đi đúng hình của hạng xe sát hạch
 • Khi bánh xe trước và bánh xe sau bên lái phụ không qua vạch của hình vệt bánh xe
 • Lái xe lên vỉa hè
 • Xử lý tình huống không hợp lý dẫn đến tai nạn
 • Điểm thi dưới 80 điểm

Bài 5: Qua ngã tư có đèn tín hiệu điều khiển giao thông

 1. Trừ 10 điểm: khi vi phạm tín hiệu đèn điều khiển giao thông qua ngã tư khi đèn tín hiệu màu đỏ
 2. Trừ 5 điểm: khi dừng xe quá vạch dừng quy định, mỗi lần trừ 5 điểm
 3. Trừ 5 điểm: khi dừng xe chưa đến vạch dừng quy định, mỗi lần trừ 5 điểm
 4. Trừ 5 điểm: khi không bật đèn xi nhan khi rẽ trái hoặc rẽ phải, mỗi lần trừ 5 điểm
 5. Trừ 5 điểm: khi quá thời gian 20s từ khi đèn tín hiệu màu xanh bật sáng không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư
 6. Trừ 5 điểm: khi xe bị chết máy
 7. Trừ 5 điểm: khi lái xe với tốc độ động cơ vượt quá 4000 vòng/phút
 8. Trừ 1 điểm: khi lái xe với tốc độ qúa quy định cho phép, mỗi lần sẽ bị trừ 1 điểm
 9. Trừ 1 điểm: khi tổng thời gian đến bài sát hạch thực hiện quá quy định, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm

Trường hợp bị truất quyền thi sát hạch

 • Quá 30 giây từ khi đèn tín hiệu màu xanh sáng mà bạn không lái xe qua được vạch kết thúc ngã tư
 • Khi bị thiết bị báo không thực hiện đúng với trình tự bài thi do lái xe vi phạm vạch kẻ đường
 • Lái xe lên vỉa hè
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây ra tai nạn
 • Điểm thi sát hạch thấp hơn 80 điểm

Bài 6: Đường vòng quanh co

 1. Trừ 5 điểm: Khi bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch mỗi lần trừ 5 điểm
 2. Trừ 5 điểm: Khi bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, cứ quá 5s sẽ bị trừ 5 điểm
 3. Trừ 5 điểm: Khi thời gian thực hiện bài sát hạch quá 2 phút, cứ quá 2 phút trừ 5 điểm
 4. Trừ 5 điểm: Khi để xe bị chết máy, mỗi lần sẽ bị trừ 5 điểm
 5. Trừ 5 điểm: Khi lái xe để động cơ quá 4000 vòng/ phút, mỗi lần sẽ bị trừ 5 điểm
 6. Trừ 1 điểm: Khi lái xe quá tốc độ quy định, mỗi lần phạm lỗi sẽ bị trừ 1 điểm
 7. Trừ 1 điểm: Khi tổng thời gian đến phần sát sạch đang thực hiện quá quy định

Trường hợp bị truất quyền thi

 • Lái xe đi không đúng hình của hạng xe sát hạch
 • Lái xe lên vỉa hè
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây ra tai nạn
 • Điểm sát hạch dưới 80 điểm

Bài 7: Ghép xe dọc vào nơi đỗ

 1. Trừ 5 điểm: Khi bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 2. Trừ 5 điểm: Khi bánh xe đè vào đường giới hạn ống khí, cứ quá 5 giây bị trừ 5 điểm
 3. Trừ 5 điểm: Khi đỗ xe không đúng vị trí quy định (không có tín hiệu báo kết thúc)
 4. Trừ 5 điểm: Khi thời gian thực hiện bài thi quá quy định, cứ quá 2 phút bị trừ 5 điểm
 5. Trừ 5 điểm: Khi xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 6. Trừ 5 điểm: Khi để tốc độ động cơ quá 4000 vòng/phút, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 7. Trừ 01 điểm: Khi xe quá tốc độ quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm
 8. Trừ 01 điểm: Khi tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 03 giây bị trừ 01 điểm

Trường hợp vi phạm bị truất quyền thi sát hạch

Ở trên chúng ta đang tìm hiểu về những lỗi sẽ bị trừ điểm trong bài thi ghép xe dọc vào nơi đỗ (lùi chuồng), tuy nhiên có những trường hợp bạn sẽ bị truất quyền thi sát hạch luôn. Bần phải lưu ý kỹ khi thực hiện bài thi ghép xe vào nơi đỗ vì chúng sẽ khiến bạn bị truất quyền thi sát hạch nếu mắc phải bất cứ lỗi nào dưới đây:

 • Đi không đúng hình của hạng xe thi
 • Kết thúc bài thi mà không hoàn thành ghép xe vào nơi đỗ, vẫn còn một phần than xe nằm ngoài khu vực ghép xe
 • Lái xe lên vỉa hè
 • Xử lý tình huống khẩn cấp không hợp lý gây tai nạn
 • Điểm thi sát hạch dưới 80 điểm

Bài 8: Tạm dừng ở nơi có đường sắt chạy qua

 1. Trừ 5 điểm: Không dừng xe ở vạch dừng quy định
 2. Trừ 5 điểm: Dừng xe quá vạch dừng quy định
 3. Trừ 5 điểm: Dừng xe chưa đến vạch dừng quy định
 4. Trừ 5 điểm: Xe bị chết máy
 5. Trừ 5 điểm: Tốc độ động cơ chạy quá 4000 vòng/phút
 6. Trừ 1 điểm: Xe chạy quá tốc độ quy định, cứ 3 giây trừ 1 điểm
 7. Trừ 1 điểm: Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây trừ 1 điểm

Trường hợp bị truất quyền thi sát hạch

 • Lái xe lên vỉa hè
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây tai nạn
 • Trượt: Điểm thi sát hạch dưới 80 điểm

Bài 9: Thay đổi số trên đường bằng

 1. Trừ 5 điểm: Không thay đổi số theo quy định
 2. Trừ 5 điểm: Không thay đổi tốc độ theo quy định
 3. Trừ 5 điểm: Không thay đổi đúng số và đúng tốc độ quy định
 4. Trừ 5 điểm: Thực hiện bài thi cứ quá 2 phút
 5. Trừ 5 điểm: Xe bị chết máy giữa bài thi, mỗi lần trừ 5 điểm
 6. Trừ 5 điểm: Xe chạy quá tốc độ tua máy 4000 vòng/phút
 7. Trừ 1 điểm: Tổng thời gian đến bài sát hạch đang thực hiện quá quy định, cứ 3 giây trừ 1 điểm

Trường hợp bị truất quyền lái xe

 • Lái xe lên vỉa hè
 • Điểm sát hạch dưới 80 điểm
 • Lái xe gây ra tai nạn trên sân thi.

Bài 10: Ghép xe ngang vào nơi đỗ (đi xe vào lề)

 1. Trừ 5 điểm: Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch
 2. Trừ 5 điểm: Bánh xe đè vào vạch giới hạn hình sát hạch cứ quá 5 giây
 3. Trừ 5 điểm: Ghép xe không đúng vị trí quy định. toàn bộ thân xe nằm trong khu vực ghép xe nhưng không có tín hiệu báo kết thúc
 4. Trừ 5 điểm: Thực hiện bài thi quá 2 phút
 5. Trừ 5 điểm:  Xe bị chết máy
 6. Trừ 1 điểm: xe quá tốc độ cứ quá 3 giây.

Trường hợp bị truất quyền thi sát hạch

 • Chưa ghép xe được vào nơi đỗ, khi kết thúc bài sát hạch còn một phần thân xe nằm ngoài khu vực ghép xe
 • Lái xe lên vỉa hè
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây ra tai nạn
 • Điểm thi sát hạch dưới 80 điểm
 • Đi không đúng hình của bài thi

Bài 11: Kết thúc phần thi sa hình

 1. Trừ 5 điểm: Khi không bật đèn xi nhan phải
 2. Trừ 5 điểm: Khi để xe bị chết máy, mỗi lần bị trừ 5 điểm
 3. Trừ 5 điểm: Khi chạy xe quá tốc độ động cơ cho phép là 4000 vòng/phút, mỗi lần phạm lỗi sẽ bị trừ 5 điểm
 4. Trừ 1 điểm: khi lái xe vượt quá tốc độ quy định, mỗi lần sẽ bị trừ 1 điểm
 5. Trừ 1 điểm: Khi tổng thời gian thực hiện 11 bài thi sa hình quá quy định là 18 phút, cứ 3 giây sẽ bị trừ 1 điểm.

Trường hợp bị truất quyền thi

 • Không đi qua vạch kết thúc bài thi sa hình
 • Xử lý tình huống không hợp lý gây ra tai nạn
 • Lái xe lên vỉa hè
 • Điểm bài thi sát hạch dưới 80 điểm
Bài viết liên quan
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090