6 biển báo giao thông cần ghi nhớ:

  1. Biển báo cấm

Đây là nhóm biển báo thể hiện các điều cấm vi pham khi tham gia giao thông. Người tham gia giao thông phải chấp hành các điều đã được báo trên biển. Nhóm biển báo cấm gồm 39 kiểu, bao gồm các biển báo giao thông được đánh số từ 101 đến 139.

<img src="https://hvcsnd.com/wp-content/plugins/title-icons/icons/rss.png" class="lazy-load titleicon"/> 6 loại biển báo cần ghi nhớ

Biển báo cấm

  1. Biển báo nguy hiểm

          Biển báo nguy hiểm có dạng hình tam giác đều, viền màu đỏ và nền màu vàng với hình vẽ màu đen mô tả sự việc được báo hiệu, nhằm giúp người đi đường lường trước được mức độ nguy hiểm ở đoạn đường phía trước.

<img src="https://hvcsnd.com/wp-content/plugins/title-icons/icons/rss.png" class="lazy-load titleicon"/> 6 loại biển báo cần ghi nhớ

Biển báo nguy hiểm

  1. Bin báo hiu lnh

          Biển báo hiệu lệnh là nhóm biển báo giao thông có dạng hình tròn, nền xanh với hình vẽ màu trắng. Loại biển báo giao thông đường bộ này nhằm báo các hiệu lệnh cho người tham gia giao thông thi hành theo. Biển báo hiệu lệnh gồm 10 kiểu và được đánh thứ tự từ 301 đến 310.

<img src="https://hvcsnd.com/wp-content/plugins/title-icons/icons/rss.png" class="lazy-load titleicon"/> 6 loại biển báo cần ghi nhớ

Biển hiệu lệnh

  1. Bin ch dn

         Biển chỉ dẫn là biển báo giao thông nhằm dẫn hướng cho người tham gia giao thông biết những định hướng cần thiết hoặc những điều có ích khác, giúp họ tham gia giao thông thuận lợi trên đường. Biển chỉ dẫn thường có màu xanh, dạng hình vuông hoặc hình chữ nhật.
<img src="https://hvcsnd.com/wp-content/plugins/title-icons/icons/rss.png" class="lazy-load titleicon"/> 6 loại biển báo cần ghi nhớ

Biển chỉ dẫn

  1. Biến báo ph

Biển phụ thường được kết hợp cùng với các loại biển báo giao thông khác như biển báo cấm, biển báo nguy hiểm, biển chỉ dẫn và biển báo hiệu lệnh để thuyết minh rõ hơn về các biển đó.

<img src="https://hvcsnd.com/wp-content/plugins/title-icons/icons/rss.png" class="lazy-load titleicon"/> 6 loại biển báo cần ghi nhớ

Biển phụ

  1. Vch k đường
  • Vạch kẻ đường cũng được coi là một dạng biển báo giao thông nhằm hướng dẫn, điều khiển giao thông trên đường giúp đảm bảo khả năng thông xe cũng như an toàn cho người tham gia giao thông.
  • Vạch kẻ đường có 2 loại là vạch kẻ đường nằm đứng và vạch kẻ đường nằm ngang.<img src="https://hvcsnd.com/wp-content/plugins/title-icons/icons/rss.png" class="lazy-load titleicon"/> 6 loại biển báo cần ghi nhớ

Vạch kẻ đường.

Tóm lại, biển báo giao thông được đưa ra nhằm hướng dẫn và góp phần quan trọng trong việc bảo vệ sự an toàn cho người tham gia giao thông.

Vạch kẻ đường

 

Bài viết liên quan
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090
TƯ VẤN
MIỄN PHÍ
HOTLINE
0373 191 090